Vårdnaden av barnen

I komplicerade fall så måste föräldrarna gå skilda vägar och då blir det ibland aktuellt med delad vårdnad, något som många anser vara bra för en del medan illa för andra. Ja, det handlar om att kunna få till en riktigt bra känsla genom att man kan få barnen att bli nöjda, hur svårt detta än kan vara att uppnå. Ja, man försöker och försöker till den graden att man verkligen skulle kunna fråga barnen, inte vad dom vill utan vad dom känner inför en situation. Detta med att dela på vårdnaden kan verkligen leda till att föräldrarna mår lite bättre men att barnen kanske inte får det som behövs.