Tio?

Hur många världsvälden har de sammanlagt någonsin existerat genom mänsklighetens tid? Ni får väldigt gärna rätta mig om jag har glömt någon mer, men jag får det till tio. Nämligen Egypten, Assyrien, Babylon, Medo-Persien, Grekland, Romerska riket, Kina, Sovjetunionen, Tredje riket (Tyskland), Förenta Staterna och Storbrittanien (Angloamerika). Idag så existerar åtta utav dessa även om inte alla har någon särskilld maktposition. De som fortfarande har makt är Ryssland (forna Sovjet), USA och Kina. Resten är länder som är så svaga att man inte kan riktigt räkna någon utav dem som potentiell makt som kan omstörta någon utav dessa.